سایت مشاوره حقوقی

دی ۱۹, ۱۳۹۷
مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه

مهریه عندالمطالبه یا عندالاستطاعه شما در عقدنامه های کنونی در مورد مهریه با دو گزینه روبرو هستید مهریه عندالاستطاعه و عندالمطالبه دو گزینه موجود برای انتخاب […]
اردیبهشت ۲۳, ۱۳۹۹

همه چیز در مورد جهیزیه

جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی در خصوص جهیزیه میگوید:مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی تهیه وسایل وسایل زندگی بر عهده مرد می باشد و زوجه هیچ […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۹

دکتر سید مهدی شاهچراغی و افزایش مهریه پس از ازدواج

آیا مهریه بعد از ازدواج قابل افزایش است؟ جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی در این خصوص میگوید امکان یا عدم‌امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه […]
خرداد ۷, ۱۳۹۹

دکتر سید مهدی شاهچراغی ونگرشی بر قتل های ناموسی

جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی به عنوان یک حقوق دان با تخصص جرمشناسی در این خصوص می گوید:جنایت‌های ناموسی یا قتل های ناموسی به ارتکاب […]
error: Content is protected !!