مطالبه نفقه معوقه

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹

مجازات و کیفر پرداخت نکردن نفقه

. جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی در این خصوص میگوید :ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوت ۹۲ برای عدم پرداخت مهریه جنبه کیفری در […]
خرداد ۱۳, ۱۳۹۹

دکتر سید مهدی شاهچراغی و انواع مهریه

جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی در خصوص اینکه مهریه چیست و چه انواعی دارد می گوید مهریه مالی است که از جانب مرد به زن […]
مرداد ۲۱, ۱۳۹۹

همه چیز در مورد پیش فروش ساختمان

همه چیز در مورد پیش فروش ساختمان جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی در مورد پیش فروش ساختمان و قوانین حاکم بر آن می گوید: ضرورت […]
دی ۲۲, ۱۳۹۹
دکتر سید مهدی شاهچراغی و قانون معلولین

دکتر سید مهدی شاهچراغی و قانون معلولین

دکتر سید مهدی شاهچراغی و قانون معلولین دکتر سید مهدی شاهچراغی پیرامون تعریف معلولیت و قوانین حمایت از معلولین میگوید: ‌فرد کم‌توان یا فرد معلول به […]
error: Content is protected !!