داوری

 

موسسه داوری ره پویان دادگستر عماد با شماره ثبت ۵۰۰۵۲ یکی از بهترین موسسات تخصصی داوری در امور بین المللی و داخلی می باشد که در سایه
و همگام با موسسه حقوقی طلیعه داران دادگستر عماد با شماره ثبت ۳۵۵۹۸ و با تیمی از اساتید دانشگاه و حقوق دانان متخصص با سرپرستی و مدیریت عاملی جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی امور داوری را به بهترین نحو انجام میدهند
در این قسمت به معرفی داوران موسسه ره پویان دادگستر عماد میپردازیم

 

 

error: Content is protected !!