مرجع حل اختلاف تعاونی ها

قانون هوای پاک در ایران
قانون هوای پاک در ایران
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
قانون تعزیرات حکومتی ایران
تیر ۱۰, ۱۴۰۰
مرجع حل اختلاف تعاونی ها
دکتر سید مهدی شاهچراغی پیرامون مرجع صالح جهت بررسی و رسیدگی به اختلافات تعاونی ها گفتند
طی بخشنامه رئیسقوهقضائیه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور صورت گرفت؛
متعاملین میتوانند موارد اختلافی را به داوری ارجاع دهند
ریاست قوهقضائیه طی بخشنامهای به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور اعلام کرد که متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجع نمایند.
متن بخشنامه که در شماره ۱۸۷۱۶ روزنامه رسمی ۱۷/۳/۱۳۸۸ منتشر شده به شرح زیر است؛
 
شماره ۱۰۰/۱۳۰۳۹/۹۰۰۰                     ۱۰/۳/۱۳۸۸
بخشنامه به کلیه مراجع قضایی سراسر کشور
نظر به اینکه به موجب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، «متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنها به داوری مراجعه نمایند.»
و به موجب مادتین ۹ و ۱۳ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب مهرماه ۱۳۷۷ تعهد به رعایت مقررات اساسنامه، شرط عضویت در تعاونیها شناخته شده است و بر این مبنا در اساسنامه شرکتهای تعاونی، مادهای تمهید شده تا در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و اعضای آن یا بین شرکتهای تعاونی با موضوع فعالیت مشابه موضوع اختلاف برای داوری به اتحادیه مربوط ارجاع شود و چنانچه بین تعاونی و اتحادیه ذیربط اختلافی بروز نماید موضوع اختلاف جهت داوری به اتاق تعاون مربوط ارجاع گردد.
لذا مقتضی است قضات محترم در صورت ارجاع پروندههای مربوط به شرکتها و اتحادیههای تعاونی، پیش از رسیدگی قضایی و با احراز شرایط لازم موضوع اختلاف را به داوری ارجاع دهند.
رئیس قوهقضائیه
سیدمحمود هاشمی شاهرودی
بخشنامه مسکن مهر
مرجع حل اختلاف تعاونی ها

نشانی شکایت مسکن مهر تهران

تهران: خیابان مطهری خیابان لارستان

پلاک۷۸ واحد۱

 

09375578953

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!