کیفری

 

وکالت دعاوی کیفری

اکثر مردم برای رسیدگی به مسایلشان از وکیل، مشاورحقوقی وحتی برخی از مشاوره حقوقی آنلاین کمک می گیرند

تا بتوانند کارهایشان را به درستی مدیریت کنند و در زمان کوتاه تری به اهدافشان برسنند.

وظایف وکیل و مشاور حقوقی با هم متفاوت است و شما باید با توجه به نیاز و یا مشکلتان به آن ها  مراجعه کنید.

 

وکالت دعاوی کیفری

 

توضیحاتی مختصر درباره دعاوی کیفری و وکالت دعاوی کیفری از :

 

دعاوی کیفری :

دعاوی کیفری بر خلاف دعاوی حقوقی که برای مسایلی است که در آن جرمی رخ نداده است،برای مواردی است که در آن جرم اتفاق افتاده است.

 

مواردی که در دعاوی کیفری بررسی می شود بسیار زیاد است که ما به برخی از آن ها اشاره می کنیم:

قتل عمد و غیر عمد

سرقت

کلاهبرداری

تهدید و توهین

فریب در ازدواج

تخریب اموال عمومی

خیانت در امانت

و….

 

برای رسیدگی به مسایل کیفری باید چندین مرحله باید طی گردد:

۱.رسیدگی قضایی در داخل دادگستری

۲.تنظیم شکواییه

 

بعد از این دو مرحله تحقیقات برای شکایت کیفری آغاز می شود.

سپس دادخواست به دادگاه های کیفری تقدیم می شود.

 

 

انتخاب وکیل دعاوی کیفری:

پیشنهاد ما به شما این است که برای دعاوی کیفری خود حتما ازیک وکیل کاربلد و با تجربه  کمک بگیرید

تا اطمینانتان از موفقیت در پرونده و احقاق حقتان بیشتر شود.

 

از آن جا که مسایل کیفری مسائل پیچیده و مهمی هستند و نقش وکیل در پیشرفت پرونده اهمیت ویژه ای دارد ،

انتخاب یک وکیل باید با دقت انجام شود.

حواستان باشد برای انتخاب وکیل صرفا به تبلیغات توجه نکنید و

خودتان در مورد وکیلی حتما تحقیق کنید و از توانایی ها و شهرت و تجربه او مطلع گردید.

 

بعد از آن که وکیل مناسب خود را پیدا کردید باید با وی قرار داد ببندید .

میزان حق الوکاله هم بر اساس توفق طرفین قرارداد یعنی موکل و وکیل می باشد.

 

 

error: Content is protected !!