اجرای احکام کیفری

اسفند ۳, ۱۳۹۹
آیین نامه اجرای احکام حدود

آیین نامه اجرای احکام حدود

اجرای احکام حدود دکتر سید مهدی شاهچراغی میگوید: آیین نامه اجرای احکام حدود همواره یکی از مسائل پرماجرا در فقه، موضوع اقامه حدود و یا تعطیلی […]
error: Content is protected !!