دیه و ارث ایران و مصر

اردیبهشت ۶, ۱۴۰۰
ارث و دیه در ایران و مصر

ارث و دیه در ایران و مصر

آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی پیرامون ارث و دیه در کشورهای ایران و مصر میگوید: ارث از نهادهای وابسته به احوال شخصیه است ومقررات آن اساساً […]
error: Content is protected !!