نسل کشی

دی ۱۲, ۱۳۹۹
دکتر سید مهدی شاهچراغی و مجازات نسل کشی

دکتر سید مهدی شاهچراغی و مجازات نسل کشی

دکتر سید مهدی شاهچراغی و مجازات نسل کشی دکتر سید مهدی شاهچراغی در مورد کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی و مجازات آن میگوید کنوانسیون جلوگیری از نسل‌کشی […]
error: Content is protected !!