کارشناس رسمی دادگستری

بهمن ۱۸, ۱۳۹۹

کارشناس رسمی دادگستری و قوانین حاکم بر آن

دکتر سید مهدی شاهچراغی پیرامون تعریف کارشناس رسمی دادگستری و قوانین حاکم بر آن میگوید کارشناس رسمی دادگستری وظیفه دارد در مواردی که قاضی ، پرونده […]
error: Content is protected !!