ترک انفاق

اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹

مجازات و کیفر پرداخت نکردن نفقه

. جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی در این خصوص میگوید :ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوت ۹۲ برای عدم پرداخت مهریه جنبه کیفری در […]
آبان ۹, ۱۴۰۰
دادگستر عماد

دکتر سید مهدی شاهچراغی

                                   
error: Content is protected !!