مشاور خانواده

فروردین ۲۸, ۱۳۹۹

نفقه چیست و برعهده چه کسی می باشد

جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی در رابطه با نفقه می گوید :طبق ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی در عقد دائم نفقه زن بر عهده شوهر است […]
اردیبهشت ۲, ۱۳۹۹

مجازات و کیفر پرداخت نکردن نفقه

. جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی در این خصوص میگوید :ماده ۵۳ قانون حمایت از خانواده مصوت ۹۲ برای عدم پرداخت مهریه جنبه کیفری در […]
اردیبهشت ۲۶, ۱۳۹۹

دکتر سید مهدی شاهچراغی و افزایش مهریه پس از ازدواج

آیا مهریه بعد از ازدواج قابل افزایش است؟ جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی در این خصوص میگوید امکان یا عدم‌امکان کاهش یا افزایش میزان مهریه […]
خرداد ۷, ۱۳۹۹

دکتر سید مهدی شاهچراغی ونگرشی بر قتل های ناموسی

جناب آقای دکتر سید مهدی شاهچراغی به عنوان یک حقوق دان با تخصص جرمشناسی در این خصوص می گوید:جنایت‌های ناموسی یا قتل های ناموسی به ارتکاب […]
error: Content is protected !!